Pozostałe usługi księgowe

Pozostałe usługi księgowe

El-ksiegowosc.pl w kompleksowy sposób odnosi się do zapotrzebowania przedsiębiorców na usługi księgowe, kadrowe i doradcze. Pakiet tradycyjnych usług księgowości rozszerzyliśmy o dodatkowe formy wsparcia dla przedsiębiorców. Skupiamy się na żmudnych i skomplikowanych zadaniach, zdejmując je z barków właścicieli firm. W naszym zespole pracują specjaliści ds. księgowości małych firm i spółek,  a także osoby posiadające gruntowną wiedzę z dziedziny podatków. Współpracujemy z radcą prawnym ( w zakresie prawa podatkowego) oraz ze specjalistą od szkoleń BHP. Z nami poprowadzisz firmę w sposób najbardziej efektywny, optymalizując koszty i zyskując ogromne oszczędności czasowe. Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi usługami księgowymi, które udostępniamy na stronie el-ksiegowosc.pl.

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

El-ksiegowosc.pl proponuje fachową pomoc w prawie podatkowym. Współpracujemy z radcą prawnym w tym zakresie. Zajmujemy się interpretacją przepisów podatkowych i zestawieniem profilu działalności firmy klienta z obowiązującymi go wymogami podatkowymi. Sporządzamy wszelkie deklaracje i zeznania podatkowe, gwarantując ich poprawność. Jeśli zachodzi taka potrzeba, reprezentujemy przedsiębiorstwo w postępowaniu przed organami podatkowymi. Doradztwo podatkowe odpowiada na bieżące potrzeby w firmie, dostarczając precyzyjnych informacji w jak najkrótszym czasie.

Obsługa GUS

Obowiązki sprawozdawcze firm wobec GUS generują zapotrzebowanie na szczegółową dokumentację dotyczącą rachunkowości i danych statystycznych. Podmioty gospodarki narodowej są zobowiązane do jednorazowego lub cyklicznego przekazywanie informacji o swojej działalności, wykorzystując przy tym metodologię stworzoną przez GUS. El-ksiegowosc.pl przejmuje na siebie wszelkie czynności związane z obsługą GUS, gwarantując przedsiębiorcy terminowe i staranne wypełnienie obowiązków wyszczególnionych w ustawie o statystyce publicznej. Obsługa GUS w naszej ofercie stanowi bezcenne wsparcie dla firm, które borykają się z wypełnianiem obowiązków informacji statystycznej i skomplikowaną metodologią badań.

Obsługa GUS

Korespondencja z urzędami finansowymi i ZUSem

Każdy przedsiębiorca wcześniej czy później zetknie się z korespondencją urzędową. Pisma z ZUS lub instytucji finansowych oczekują ustosunkowania się do wezwań lub wyjaśnienia swojego stanowiska. Mając wsparcie od El-ksiegowosc.pl, firmy nie muszą martwić się czasochłonną korespondencją z organami państwowymi. Tworzymy i odbieramy za Ciebie pisma od ZUS, US, GUS,  czy wszelkich innych instytucji kontrolnych, właściwych dla konkretnej branży. Prowadzona przez nas korespondencja z urzędami finansowymi i ZUSem daje pewność, że żaden ważny dokument nie pozostanie bez odpowiedzi.

Obsługa kontroli oraz działalności sprawdzające

Niezwykle istotnym elementem naszej oferty staje się działalność audytorska. Pomożemy Ci w gruntownym przygotowaniu dokumentów przed kontrolą ze strony organów podatkowych. Prowadzimy czynności sprawdzające na użytek wewnętrzny, sugerując miejsca do poprawy. Jesteśmy z klientem w trakcie inspekcji i audytów zewnętrznych, odpowiadając na kwestie merytoryczne z dziedziny księgowości i sprawozdawczości finansowej. Obsługa kontroli oraz działalności sprawdzające skutkują poprawą efektywności procedur wewnętrznych, co pozytywnie wpływa na cały model biznesowy.