Księgowość małej firmy

Biuro rachunkowe dla małej firmy i jednoosobowej działalności gospodarczej

Zatrudnienie księgowego na pełny etat może być wysoce nieopłacalne dla małej firmy. Zrzucenie spraw księgowych i kadrowych na barki przedsiębiorcy pozostaje natomiast wysoce nieefektywne i pochłania czas, jaki powinien być wykorzystany na rozwój, inwestycje, czy podejmowanie ważnych decyzji. Najlepszą alternatywą staje się skorzystanie z usług profesjonalnego biura rachunkowego, które w kompleksowy sposób poprowadzi księgowość dla małej firmy. W biurze El-ksiegowosc.pl zyskujesz obsługę księgową swojej firmy w pełnym zakresie. Naszą ofertę kierujemy w szczególności dla małych firm, zatrudniających do 50 pracowników, a także jednoosobowych działalności gospodarczych. W obu przypadkach biuro rachunkowe dla małej firmy generuje szereg niezaprzeczalnych korzyści finansowych i organizacyjnych. Profesjonaliści zadbają o to, aby wszelkie kwestie podatkowe i ewidencyjne były prowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami.

W El-ksiegowosc.pl zyskasz także dostęp do fachowych porad i wskazówek odnośnie do konkretnych sytuacji z życia swojej firmy. W naszym biurze zajmujemy się różnymi formami opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, podatek VAT), oraz rozliczaniem składek ZUS. Nie są nam obce kadry i płace, jako dziedzina szczególnie czasochłonna i wymagająca ogromnej wiedzy prawnej. Małym firmom udostępniamy również inne usługi księgowe, do których należą reprezentowanie Państwa przed organami podatkowymi, aktualizowanie danych, czy sporządzanie sprawozdań finansowych lub dotyczących podatku dochodowego.

Księgowość dla małej firmy – zalety korzystania z usług biura rachunkowego

Największą zaletą delegowania zadań księgowych do naszej firmy pozostaje oszczędność czasu i środków finansowych. Korzystanie z zewnętrznego biura rachunkowego dla małej firmy daje pewność, co do poprawności tworzonej dokumentacji i wysyłanych formularzy. Prowadząc księgowość dla małej firmy, nieustannie aktualizujemy naszą wiedzę, dostarczając przedsiębiorcom informacji o zmianach w przepisach dotyczących specyfiki ich branży. Księgowość dla małych firm to przede wszystkim pomoc w prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów. Jeżeli Państwa firma staje się czynnym podatnikiem VAT, przejmujemy na siebie prowadzenie rejestru zakupowego i sprzedażowego VAT, a także wypełniamy deklaracje VAT-7 lub VAT-7K (w zależności od wybranego przez firmę horyzontu rozliczeniowego).

Księgowość dla małej firmy

Księgowość dla małej firmy to także składki ZUS, które należy opłacać w nieprzekraczalnym terminie do 10. dnia kolejnego miesiąca. Powierzenie nam zadań związanych z księgowością i sprawami kadrowo-płacowymi to optymalny sposób na efektywne wykorzystanie czasu i pieniędzy. Trudne zadania księgowe o wiele lepiej delegować profesjonalistom, niż samodzielnie zagłębiać się w tysiące stron przepisów prawnych i podatkowych.

 

Skala podatkowa w JDG i małej firmie

Skala podatkowa w JDG wymaga prowadzenia KPiR. Ta forma opodatkowania przyjmuje dwa progi dochodowe. Po przekroczeniu kwoty 85528 zł w rozliczeniu rocznym, podatnik wkracza w tzw. drugi próg. Od wartości powyżej 85528 zł będzie musiał zapłacić 32% podatku. Skala podatkowa daje prawo do korzystania z licznych ulg podatkowych, rozliczenia wspólnie z małżonkiem, a także odliczenia od przychodu kosztów jego uzyskania.

Podatek liniowy w przypadku małych firm

KPiR będzie także obowiązywała przedsiębiorcę, który spośród form opodatkowania wybierze podatek liniowy. Stawka podatku nie podlega tutaj zmianom zależnym od dochodu, lecz przyjmuje stałą wartość 19%. Podatek liniowy w małej firmie skutkuje natomiast wyłączeniem z możliwości stosowania ulg podatkowych lub kwoty wolnej od podatku. Z drugiej strony, ta forma rozliczeń z Fiskusem upraszcza wszystkie kalkulacje podatkowe. Podatek liniowy będzie najkorzystniejszą opcją dla firm o dochodach znacznie przekraczających drugi próg podatkowy.

Podatek liniowy dla małych firm

Ryczałt – zasady obowiązujące dla małych firm

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w małej firmie oferuje niskie stawki podatku, jednak nie można tu skorzystać z pomniejszenia przychodów o koszty podatkowe. Ryczałt jest przeznaczony dla pozarolniczej działalności gospodarczej, w której roczne przychody nie przekraczają kwoty 2 milionów euro. Dla małych firm objętych ryczałtem proponujemy usługi prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wraz z wprowadzaniem i archiwizacją dowodów zakupowych.

 

Podatek VAT i składka ZUS w małej firmie

W przypadku rozliczeń VAT i składek ZUS, małym firmom dostarczamy usługi przygotowywania i wysyłania deklaracji, obliczania podstawy wymiaru składek, rozliczania składek preferencyjnych, czy reprezentowania przedsiębiorcy w procesie kontroli lub sporach z ZUS. Jeśli obowiązuje Państwa podatek VAT, pomożemy w prowadzeniu ewidencji zakupów i sprzedaży VAT, a także w przygotowaniu deklaracji JPK.

 

Usługi obejmujące kadry i płace

Kadry i płace to rozbudowana usługa biura rachunkowego dla małej firmy. W ramach tego filaru naszej działalności proponujemy m.in. sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń, przygotowywanie raportów wewnętrznych, tworzenie deklaracji ZUS i PIT w każdym miesiącu, a także opiekę merytoryczną i prawną nad umowami o świadczenie pracy. W ramach usług kadrowo-płacowych znajduje się również sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych i zleceniobiorców, zakładanie i prowadzenie teczek osobowych pracowników, ewidencja nieobecności łącznie z kartami urlopowymi, a także tworzenie aneksów do umowy o pracę lub pism z wypowiedzeniem.

kadry i płace

Inne usługi księgowe dla małej firmy

W ramach innych usług księgowych znajdą Państwo przede wszystkim pomoc doradczą w ramach indywidualnych konsultacji z księgowym. Dostarczamy również zaawansowanych narzędzi do tworzenia sprawozdań, które dadzą przedsiębiorcy spojrzenie z lotu ptaka na poszczególne aspekty działalności. Biuro podatkowe dla małej firmy El-ksiegowosc.pl to najlepszy sposób na efektywną, tanią i dokładną księgowość.

Pozostałe usługi z naszej oferty