Kadry i płace

Prowadzenie kadr i płac

Samodzielne prowadzenie spraw kadrowo-płacowych może się wiązać z nadmiernym obciążeniem czasowym, odciągając przedsiębiorcę od czynności mających największy wpływ na rozwój biznesu. Powołanie do życia działu kadr i płac w małej firmie stanowiłoby ogromny ciężar finansowy. Alternatywnym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie z usług firmy zewnętrznej, która w kompleksowy sposób poprowadzi kwestie kadrowe, gwarantując poprawność podejmowanych działań. Obsługa kadrowo-płacowa oferowana przez El-ksiegowosc.pl stoi na straży efektywności i oszczędności w biznesie. Dostarczamy aktualnych narzędzi, dzięki którym zrealizujesz wszystkie potrzeby związane z zatrudnianiem pracowników, podpisywaniem umów, rozliczaniem urlopów i wieloma innymi kwestiami. Proponujemy również profesjonalny program kadrowo płacowy, dający duże możliwości automatyzacji zadań.

W El-ksiegowosc.pl prowadzenie obsługi w zakresie kadrowo-płacowym może odbywać się w całości online. Otwieramy się na firmy z całej Polski. Wykorzystujemy zaawansowane oprogramowanie kadrowe i podpisy elektroniczne w celu przyspieszenia komunikacji. Prowadzenie kadr i płac stanowi ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy zatrudniające do 50 pracowników czerpią szczególne korzyści z usługi outsourcingu kadr i płac. W ramach jednego pakietu cenowego zawarliśmy kompleksowy pakiet pomocy dla przedsiębiorców, gwarantując pełną zgodność z aktualnym prawem.

Prowadzenie obsługi w zakresie kadrowo-płacowej – zakres oferty

Prowadzenie kadr i płac wymaga wielu żmudnych i skomplikowanych czynności, które znacznie lepiej powierzyć doświadczonym specjalistom. W firmie El-ksiegowosc.pl przejmujemy na siebie prowadzenie akt osobowych pracowników, wraz z ich przechowywaniem w bezpiecznym miejscu. Niezbędnym elementem usługi kadrowej pozostaje tworzenie umów z pracownikami. Zajmujemy się przygotowywaniem od podstaw umowy o pracę, umowy o dzieło i zlecenie, tworzeniem aneksów do umowy, przygotowywaniem wypowiedzeń, a także wydawaniem świadectwa pracy. Współpracujemy z naszym bhp-wcem, który profesjonalnie przeszkoli Państwa pracowników. Niezwykle ważnym aspektem obsługi kadrowo-płacowej jest rozliczanie czasu pracy, prowadzenie listy obecności, ewidencjonowanie zwolnień lekarskich czy rozliczanie urlopów.

Prowadzenie kadr i płac

 Usługa prowadzenia kadr i płac nie może pominąć działalności doradczej w zakresie prawa pracy. Rzeczywistość obfituje w sytuacje sporne na linii pracodawca-osoby zatrudnione, które warto spróbować rozwiązań polubownie. Zaproponujemy zgodne z prawem rozwiązania problemu, wykorzystując przy tym gruntowną znajomość prawa pracy. Prowadząc dla Twojej firmy sprawy kadrowo-płacowe, oferujemy pełne wsparcie podczas okresowych kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy. Wyróżnia nas drobiazgowość i doskonała organizacja pracy, co zostało docenione przez przedsiębiorców działających w branży handlowej, produkcyjnej czy usługowej.

 

Program kadrowo płacowy

Funkcjonalności, jakie musi zawierać dobry program kadrowo płacowy, dotykają wszystkich sfer związanych z zatrudnianiem pracowników. Nowoczesne oprogramowanie koncentruje się na automatyzacji wielu procesów, pomagając wygenerować dodatkowe oszczędności czasu i środków. W programie adresowanym do kadr i płac nie może zabraknąć narzędzi do ewidencji pracowników i umów, gotowych formularzy dla umów i deklaracji podatkowych, możliwości przygotowania i wysyłki e-deklaracji autoryzowanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także opcji tworzenia personalizowanych sprawozdań.

El-ksiegowosc.pl używa wydajnego i kompletnego oprogramowania, co pozwala nam realizować większość zadań dużo szybciej od konkurencji. Sami korzystamy z narzędzi, które proponujemy klientom. Jesteśmy świadomi ogromnej wartości oprogramowania księgowego, które jest w stanie drastycznie zredukować czas potrzebny na wykonanie codziennych czynności.

Outsourcing kadr i płac – zalety takie rozwiązania

Przeniesienie obsługi kadrowo-płacowej do firmy zewnętrznej pozwala wygenerować spektakularne oszczędności, przy jednoczesnym uniknięciu kompromisów co do zakresu i jakości usługi. Zespół firmy El-ksiegowosc.pl składa się z doświadczonych specjalistów ds. kadr i płac, wykonujących powierzone im zadania z pełnym zaangażowaniem i starannością. Outsourcing kadr i płac gwarantuje poprawność prawną i proceduralną, uwalniając zasoby czasowe przedsiębiorcy i jego pracowników. Pakiet oferty El-ksiegowosc.pl przeznaczamy w szczególności dla małych firm i spółek. Odpowiadamy za każdy element naszej usługi, wykonując ją z poszanowaniem zasady poufności. Jesteśmy pewni, że dzięki skorzystaniu z oferty prowadzenia kadr i płac, Twoja firma uzyska oczekiwane pole do rozwoju i poprawy efektywności w wykorzystaniu zasobów czasowych i finansowych.

Pozostałe usługi z naszej oferty

Outsourcing kadr i płac