Księgowość spółek

Księgowość spółek

W zakresie usług biura rachunkowego El-ksiegowosc.pl znajdują się czynności księgowe dla spółek, uwzględniające specyfikę ich działalności w odniesieniu do aktualnych przepisów. Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych i KPiR; zajmujemy się także prowadzeniem ewidencji dla celów rozliczenia podatku VAT. Prowadzimy audyty wewnętrzne w firmie klienta, mające na celu wykrycie nieprawidłowości w dokumentach przed kontrolą ze strony organów państwowych. Bierzemy na siebie proces rozliczeń z Urzędem Skarbowym, a także reprezentujemy firmę klienta w ewentualnym postępowaniu.

Księgowość spółek

Proponowany przez nas pakiet usług księgowych rozszerzamy o dodatkowe obszary, odpowiadając tym samym na zapotrzebowanie klientów. Biuro rachunkowe El-ksiegowosc.pl stanowi centrum kompleksowej pomocy dla małych firm oraz średnich firm. Odciążamy firmy od żmudnych zadań ewidencyjnych, kadrowych i podatkowych, pozwalając skupić się na najważniejszym – rozwoju biznesu. Inne usługi księgowe, wśród których znajduje się pełna obsługa kadrowa, obejmują m.in. rozliczanie podatku dochodowego od pracowników, sporządzanie umów o pracę i wypowiedzeń, ewidencjonowanie zwolnień lekarskich, oraz zarządzanie systemem wynagrodzeń.

Prowadzone przez El-ksiegowosc.pl usługi księgowe dla spółek pomagają uporać się dokumentacją historyczną, która wymaga zapełnienia luk i lepszej organizacji. Wspieramy przedsiębiorców w wyjściu na prostą w kwestii zaległości księgowych, które mogą skutkować przyznaniem kary. Naszą wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy także w działalności doradczej. Wiele firm zgłasza się do nas w trakcie newralgicznych przemian, do których zaliczamy np. przekształcenie formy prawnej działalności. Doskonale odnajdujemy się także w dziedzinie finansów i sprawozdań. Biuro rachunkowe El-ksiegowosc.pl staje się wiarygodnym i skutecznym partnerem do realizacji zadań księgowych, kadrowych i sprawozdawczości finansowej.

 

Pełna księgowość – zalety i wady

Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowe i komandytowo-akcyjne. Wybór spółki jako formy prowadzenia działalności gospodarczej nie pozostawia zatem innego wyjścia – musimy zaprzyjaźnić się z pełnymi księgami rachunkowymi. Pomimo uciążliwego i czasochłonnego charakteru tego rodzaju księgowości, przynosi ona niekwestionowane zalety.

Zacznijmy jednak od omówienia podstawowej wady – złożoności. Pełna księgowość wymaga ewidencjonowania każdego zdarzenia gospodarczego, zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości. Niedokładne wypełnianie tego obowiązku grozi karami ze strony organów podatkowych. W pełnej księdze rachunkowej należy zawszeć informację o każdej transakcji, co z oczywistych względów generuje ogromne wyzwanie czasowe. Z drugiej strony, daje pełny obraz działalności przedsiębiorstwa, a razem z nim pełną kontrolę nad finansami. Zalety księgowości pełnej widać wyraźnie podczas wyceny majątku lub poczynienia ważnych inwestycji. Daje ona szczegółowy obraz aktywów przedsiębiorstwa wraz z możliwością wglądu w każdą pojedynczą transakcję. Wszystkie przepływy finansowe są tu posegregowane w kategoriach wydatków, kosztów i źródeł uzyskania przychodów, co umożliwia wnikliwą analizę.

Pełna księgowość

Nie ma co ukrywać – pełna księgowość wymaga czasu, wiedzy, systematyczności i dobrej organizacji. Dlatego usługi księgowe dla spółek, rozszerzone o kadry i płace, stają się doskonałą propozycją dla większości małych i średnich firm. W firmie El-ksiegowosc.pl zyskujesz kompleksową pomoc z obszaru księgowości, systemów kadrowo-płacowych i finansów. Oferujemy również inne usługi księgowe, takie jak sprawozdanie finansowe na cele wewnętrzne, rachunek zysku i strat, bilans otwarcia sporządzany na podstawie inwentarza, a także szkolenia z obsługi programów księgowych.

 

Pełna księgowość i inne usługi księgowe od El-ksiegowosc.pl

Pełna księgowość dla spółki wymaga odzwierciedlenia w księgach rachunkowych każdej wydanej czy zarobionej złotówki. Jeśli prowadzisz spółkę z o.o., do Twoich obowiązków należy przygotować sprawozdanie finansowe za każdy rok obrotowy. Zawrzesz w nim rachunek zysku i strat, bilans, oraz informacje dodatkowe uzależnione od profilu Twojej firmy. W trakcie sporządzania rachunku zysków i strat należy pamiętać o kilku fundamentalnych zasadach MSSF, takich jak współmierność przychodów i kosztów lub zasada memoriałowa. Celem bilansu staje się ukazanie struktury majątku (aktywów) i źródeł jego finansowania w spółce (pasywów). Suma aktywów i suma pasywów muszą być sobie równe. W informacji dodatkowej zawrzemy m.in. dane o strukturze zatrudnienia pracowników, wszelkie ważne umowy wpływające na sytuację majątkową firmy, lecz nienadające się do bezpośredniego uwzględnienia w bilansie lub dane o zobowiązaniach finansowych spółki, na które zostało ustanowione zabezpieczenie na jej majątku.

Usługi księgowe dla spółek w wykonaniu El-ksiegowosc.pl przeprowadzą przedsiębiorcę przez skomplikowane mechanizmy pełnej księgowości. Przejmujemy na swoje barki żmudne i czasochłonne zadania, gwarantując zgodność z aktualnymi przepisami prawnymi i generując zauważalne oszczędności.

Pozostałe usługi z naszej oferty